logo

__

Urząd Gminy Dubeninki

ul. Dębowa 27

19-504 Dubeninki

Sprawdzanie statusu sprawy
* w celu sprawdzeniu statusu sprawy należy podać znak sprawy.